Bedrijfsfysiotherapie Alkmaar

Een gezonde werkplek: het zorgt voor opgewekte medewerkers en het voorkomt uitval. Op de werkvloer is namelijk vaak sprake van klachten, zoals RSI/KANS, lage rugklachten, schouder- en nekklachten. Dit soort klachten bepalen het grootste percentage van ziekteverzuim in Nederland. Een goed welzijn van medewerkers zorgt voor een prettige werksfeer en voorkomt hoge kosten aan de kant van de werkgever. De fysiotherapeuten van Bedrijfsfysiotherapie Alkmaar zijn geschoold in de begeleiding en behandeling van werk gerelateerde lichamelijke klachten. Zij hebben zich aanvullend gespecialiseerd in het onderzoek naar en advisering over werkplekken. Het doel is om klachten aan het houding- en bewegingsapparaat te vermijden door middel van een goede werkplek. Bedrijfsfysiotherapie Alkmaar zet daarom graag haar deskundigheid in om ziekteverzuim binnen bedrijven te beletten en klachten te verminderen.

Wil jij uitval op de werkvloer voorkomen?

“De therapeut van Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar heeft mijn klacht serieus genomen. Ik vind dat er binnen acht weken een ruim voldoende resultaat is behaald!”

Een laagdrempelige voorziening, waar meerdere medewerkers per uur in contact kunnen komen met een houdings- en bewegingsspecialist. Het inloopspreekuur wordt binnen jullie bedrijf aangeboden. Zo worden beginnende klachten in een vroeg stadium gesignaleerd en vindt er snelle interventie plaats, eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts.

Wanneer medewerkers te maken krijgen met klachten aan hun houdings- en bewegingsapparaat, dan kunnen zij op basis van de 24-uurs service binnen één werkdag een bedrijfsfysiotherapeutisch consult krijgen. Door snel de diagnose te stellen, kan direct gestart worden met de juiste interventie. Wij rapporteren onze adviezen aan de medewerker, bedrijfsarts en werkgever.

Tijdens de nulmeting wordt uitgevraagd hoe de medewerker zijn gezondheid ervaart. Ook worden de fysieke klachten, werkbelasting en werkbeleving in kaart gebracht. De uitkomsten zijn op groepsniveau vanwege de privacy van de medewerker. Zo krijg je meer inzicht in de fysieke belasting en gezondheid van medewerkers. Daardoor kan er gericht gekozen worden welke interventies ingezet moeten worden om proactief en preventief aan de slag te gaan.

De werkplekanalyse start met een taken- en handelingenanalyse van één of meerdere functie. Deze analyse geeft inzicht over de belastende taken en handelingen van de functie(s). Vervolgens wordt samen met de medewerkers gezocht naar een optimale uitvoering van de taken en handelingen. Hiervoor worden aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit: ergonomische aanpassingen (hulpmiddel of aanpassing aan machine etc.), aanpassingen van het gedrag van de medewerker (werkhouding en/of werkgedrag) of organisatorische aanpassingen (ander roulatiesysteem, workflow etc.). Voor deze analyse maken we gebruik van een fysieke scan (methode Peereboom).

Het telefonisch consult kan worden ingezet bij medewerkers met beginnende klachten. Klachten die (nog) niet tot uitval leiden, maar waarbij de medewerker wel advies kan gebruiken over herstelbevordering. Ook voor milde klachten, die niet vanzelf lijken te herstellen, kan een telefonisch consult een laagdrempelige interventie zijn.

De korte intake wordt in onze praktijk of bij op locatie uitgevoerd. Het betreft een consult, waarbij een afgesloten ruimte noodzakelijk is om privacy van de medewerker te waarborgen. De korte intake is bedoeld om de klachten optimaal in kaart te brengen door een gesprek en fysiek onderzoek. De medewerker heeft acute klachten of heeft al langer last, maar kan de werkzaamheden, ondanks pijn en hinder, nog wel uitvoeren. Naast de privébelasting worden uiteraard ook de werkzaamheden nauw meegenomen in advisering omtrent herstel en eventuele behandeling.

De multifactoriële intake lijkt op de korte intake, maar wordt uitgevoerd bij medewerkers die hun eigenlijke werk niet meer kunnen uitvoeren of helemaal geen werk meer kunnen uitvoeren door klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Tijdens de intake worden de klachten beoordeeld door een bedrijfsfysiotherapeut middels een gesprek en lichamelijk onderzoek. Zoals de naam al aangeeft, worden alle factoren, die invloed kunnen hebben op de klacht, meegenomen bij de samenstelling van het behandelplan. Hierbij kun je denken aan fysieke en mentale belasting in de thuissituatie, sport en hobby’s. Een belangrijke factor is tevens een uitgebreide analyse van de werkbelasting en uitvoering. In een uitgebreide rapportage wordt een voorstel voor een werkhervattingsplan opgenomen, waarbij, indien mogelijk, ook vervangende werkzaamheden kunnen worden geadviseerd.

Beweging is de beste manier om lichamelijk klachten te voorkomen of verminderen. Medewerkers trainen onder begeleiding van een bedrijfsfysiotherapeut die rekening houdt met de lichamelijke gesteldheid en de werkhouding van de medewerker. Bedrijfsfitness kan op individuele basis of in groepsverband gegeven worden en verbetert de belastbaarheid van medewerkers.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisciDe voorlichting over gezond werken wordt vaak ingezet na een nulmeting of na een werkplekanalyse. Er zijn dan knelpunten gevonden bij een bepaalde afdeling of veel dezelfde klachten in een bepaalde groep functionarissen en daarvoor is een voorstel gedaan tot interventie. Dit kan bestaan uit een voorlichtingstraject of -workshop. De interventie is geen standaard voorlichting, maar altijd op maat gemaakt en gebaseerd op de werkplekanalyse. Tijdens de voorlichting wordt er veel interactie gevraagd van de deelnemers en worden situaties uit het dagelijkse werk gebruikt. Een herhalend karakter van deze voorlichting is aan te raden om een beter effect te bewerkstelligen.ng elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voor beeldschermwerkers is het eenvoudiger om taken en handelingen te voorspellen en in een presentatie te verwerken, zonder een uitgebreide screening. Toch is er ook bij beeldschermwerkers variatie in de manier van werken: denk aan telefoongebruik, autoCAD-gebruikers, gebruik van meerdere schermen etc. Houding, ergonomie, advies voor preventie van fysieke klachten, belasting versus belastbaarheid, zijn onderwerpen van de presentatie. De exacte inhoud wordt afgestemd op de vraag van het bedrijf en de medewerkers. De voorlichting voor beeldschermwerkers wordt veel individueel gedaan, maar is ook een goede optie voor groepen.

Soms is het voor medewerkers prettig om laagdrempelig onze hulp in te schakelen. Zo kunnen zij in geval van klachten eerder contact zoeken met een deskundige. Via een mail- en/of chatfunctie kunnen zij advies vragen over hun klachten. Wij zien, dat als klachten in een vroeg stadium en op een correcte manier begeleid worden, dit op lange termijn minder problemen geeft. Deze begeleiding – door een fysiotherapeut of bedrijfsfysiotherapeut – kan bijvoorbeeld via een online portal plaatsvinden. Indien gewenst, kunnen er ook specialisten op andere fronten ingezet worden (psycholoog, huisarts etc.). De online dienstverlening kan voor elk bedrijf op maat aangeboden worden.

De training tot ergocoach heeft als doel om medewerkers binnen het bedrijf op te leiden om belastende factoren – die kunnen leiden tot verzuim en/of klachten – te voorkomen. De ergocoach krijgt tools in handen om problemen op de werkvloer te herkennen en signaleren. Tijdens deze training worden er communicatieve vaardigheden aangeleerd om medewerkers op een adequate manier aan te spreken, waardoor de ergocoach de medewerker in beweging krijgt om bijvoorbeeld het werkgedrag te veranderen. Tevens wordt de ergocoach geschoold over veel voorkomende klachten aan het lichaam (rug, nek, armen, etc.) en hoe medewerkers daar het beste in gestuurd kunnen worden. De ergocoach leert wanneer hij zelf advies kan geven en wanneer de hulp van een specialist ingeschakeld moet worden. Op deze manier heb je ogen en oren op de werkvloer, die alert zijn om klachten vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Het expertise-onderzoek wordt uitgevoerd door drie verschillende specialisten: de orthopeed, fysio-/manueel therapeut en bedrijfsfysiotherapeut. Deze specialisten worden ingezet afhankelijk van de te beoordelen regio (schouder, knie, wervelkolom etc.). Het expertise-onderzoek wordt ingezet bij medewerkers die langdurig klachten hebben, die al meerdere behandeltrajecten hebben doorlopen en waarbij sprake is van (dreiging tot) langdurig verzuim. De vraagstelling bij het expertise-onderzoek gaat verder dan bij de korte en multifactoriële intake. Zo kan worden beoordeeld of er een operatie-indicatie is of beeldvorming (röntgen, MRI) noodzakelijk is. Het traject duurt vanaf aanmelding tot en met het opstellen van de rapportage zeven werkdagen. Op CGEA is meer informatie te vinden.

De medewerker heeft voor zijn klachten een adequate begeleiding van zijn hulpverlener nodig tijdens de behandeling. Soms spelen de werkzaamheden van de medewerker een belangrijke rol in zijn herstelproces. Het is dan van belang dat de werkplek en het werkgedrag van de medewerker beoordeeld worden, zodat deze het herstelproces niet negatief beïnvloeden. Ook activiteiten en sportbeoefening in de privésfeer zijn van belang om te bespreken om vervolgens een advies te geven.

Bel me terug