Echografisch onderzoek

Echografisch onderzoek

Echografisch onderzoek

Echografisch onderzoek is een belangrijk hulpmiddel om pezen en gewrichten zichtbaar te maken. Met behulp van geluidsgolven – die zich ook door levend weefsel voortplanten – wordt geluid door het weefsel teruggekaatst en naar de computer teruggestuurd. De computer vormt op basis van de golven een beeld: dit is de echografie. Net als een zwangere vrouw een echo krijgt van de ongeboren baby, bijvoorbeeld. De toepassing om pezen en gewrichten in beeld te brengen is minder bekend en dit valt precies binnen het vakgebied van de fysiotherapeut.

Een fysiotherapeut is toch geen radioloog?

Nee, dat is helemaal waar. Wel is echoapparatuur de laatste paar jaar veel simpeler geworden. Fontys Hogeschool Eindhoven geeft tegenwoordig een verkorte opleiding echografie voor fysiotherapeuten. De opleiding is erkend en geaccrediteerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Sportgeneeskunde (NVS).

Als fysiotherapeut is het mogelijk om – op basis van voldoende anatomische kennis van onder andere de gewrichten – met deze techniek gewricht, kapsels, banden, slijmbeurs en pezen zichtbaar te maken. Dit geeft extra informatie om te beoordelen wat de schade is en nog belangrijker: hoever het herstel is gevorderd en wat de volgende stap is. Met deze extra informatie kunnen wij sneller en beter besluiten of we:
– De belasting verhogen;
– Het werk hervatten;
– Therapie voortzetten of stoppen;
– Verdere specialistische diagnosestelling nodig is.

Is dit voor mij zinvol?

Je krijgt bij intake hoe dan ook een volledig lichamelijk onderzoek door een fysio-/ manueel therapeut gespecialiseerd in schouderklachten. Indien nodig, wordt dit onderzoek aangevuld met echografie. Hieruit volgt altijd een rapportage met conclusies en behandelplan naar verwijzend en/of behandelend arts/specialist. Een echografie is snel, veilig, duidelijk en niet belastend. Indien je onder behandeling bent bij het FIA of SKA gelden voor het maken van een echo geen extra kosten. Het wordt gerekend als een fysiotherapiebehandeling; dit is een service van Fysiotherapeutisch Instituut Alkmaar! Wil je meer weten over de echografie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Nieuws Fia Fysiotherapie

Wil je weten wat jouw schouderpijn of schouderklachten veroorzaakt?

“Mijn fysiotherapeut heeft mij uitstekend behandeld. Ik ben van mijn schouderpijn af en zal de oefeningen – die ze me heeft aangeraden – zeker blijven doen om herhaling te voorkomen. Mocht ik in de toekomst andere schouderklachten krijgen, dan weet ik waar ik moet zijn.”

Bel me terug

Corona Update.

Tot 19 Januari 2021 zijn alle fysiofitness-, smallgroup- en vrij trainengroepen stopgezet vanwege de coronamaatregelen van 14 December.
Wij mailen u als de groepen weer van start gaan. Als u vragen heeft neemt u dan a.u.b. contact op met onze praktijk.